• شماره تماس بازاريابي و فروش : 8847788-0451
  • شماره تماس گارانتي و خدمات پس از فروش : 8848311-0451
  • شماره فاكس : 8847787-0451

تراكتور بلاروس 1523 -155 اسب بخار

تراکتور بلاروس ۱۵۲۳

۱۵۵ -اسب بخار

کابين دار بخاري.كولر.صانروف

جفت ديفرانسيل 

 ۶ سيلندر سوپردار

ديفرانسيل  جلو اتماتيك

 ????? ??????? ?????? ?? ??????? ?????

 تراكتور بلاروس 1523 -155 اسب بخار