-->
  • bannerImage1
  • bannerImage1
  • bannerImage1
  • bannerImage1
  • bannerImage1
  • bannerImage1

شرکت ماشين الات وادوات کشاورزي وصنعتي وباغي خيبر

  شرکت ماشين الات وادوات کشاورزي وصنعتي وباغي دنياي جاندير     دارای 35 نمایندگی ماشین آلات و ادوات کشاورزی و صنعتی و باغی در انواع مارکهای ایرانی و خارجی

 جاندیر-کیس -لندینی-تیم یوروپارس - سیرجان - خیبر - ای تی ام - جیرفت - یوتو - کوبوتا - رومانی - بلاروس - کوبوتا -داروانا - کلاس-کلاس توکانو المان -جاندیر - نیوهلند -سام-توکانو-لکسیون- فیات - لردا - لاوردا - فرگوسون - سهند - تراکتور
ادامه